Sulama Sistemleri

Damla sulama sisteminde temel ilke, sık aralıklarla az miktarda sulama suyu uygulamaktır. Yalnızca bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak bölgeye yeterli düzeyde su verilir. Bu yöntemde, genellikle bitkinin günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılanır.

Tarım: suyun en büyük kullanıcısı. Küresel olarak tarım sektörü erişilebilir tatlı suyun %70’ini tüketir. Modern sulama çözümleri, suyun tarımsal tüketimini azaltmak amacıyla %50’ye kadar su tasarrufu sağlar.

Tüm sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık %5’inde kullanılan damla sulama, en baskın yöntem olan salma sulamaya göre çok daha etkilidir. Daha az su ve daha az gübre kullanılarak verim, %200’e kadar artırılabilir.

Yağmurlama Sulama Sisteminin Faydaları

Yurdumuz son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren yağmurlama sulama metodu diğer sulama metotlarına göre aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.

Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3.5lt/sn) yerlerde dahi sudan azami .l.üde yararlanılır.

  • Meyilli topografyası bozuk (ondüleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
  • Su; toprağa, yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden; mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kalite yükselir.
  • Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkmama durumunu ortadan kaldırır.
  • İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.
  • Toprak derinliği az ve (Sığ) geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
  • Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri,tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.
  • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek (Drenaj) sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
  • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.
  • Eriye bilen suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
  • Sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaklıktan korunabilmektedir.

ZİYARET EDİN

ELİT TOHUMCULUK - Gübre, Tohumculuk & Tarım